Q

MÉS SERVEIS ↓

ATENCIÓ I INTERVENCIÓ AL CARRER

Tots els nostres serveis relacionats amb l’atenció i intervenció al carrer

Servei de Detecció i Atenció a Persones Sense Sostre (EDAPSS)

Servei de Detecció i Atenció a Persones Sense Sostre (EDAPSS) | Taula sense llar a Badalona

Definició del servei

Servei municipal de detecció, intervenció i seguiment de les persones que dormen i/o viuen al carrer. Atén les urgències i acollides de les persones que s’hi adrecen per pròpia iniciativa o bé derivades d’altres serveis (xarxa hospitalària, sociosanitaris, immigració i CUESB de Barcelona). També atén i intervé amb les persones directament al carrer.

Elabora i actualitza el cens de persones que viuen al carrer així com el mapa d’assentaments a la ciutat.

Què ofereix

Atenció individualitzada i integral a les persones sense sostre directament al carrer o bé en les dependències de l’Edifici el Viver. Es valoren els diferents àmbits afectats: social, de salut, econòmic, relacional, laboral, administratiu… S’estableixen vincles relacionals entre les persones i l’equip.

Coordinació (i derivació si s’escau) amb les diverses xarxes i organismes d’atenció a la ciutadania: de salut mental i addiccions, hospitalària, sociosanitària, DGAIA, cossos de seguretat, entitats socials.

Valoració i gestió dels tràmits adients: prestacions socials, ajuts, targeta sanitària, padró, alternativa habitacional…

A qui va adreçat

Persones sense sostre a Badalona majors de 18 anys. També persones que resideixen en habitatge inadequat, assentaments i edificacions abandonades de la ciutat.

Gestiona

L’equip de detecció i atenció a persones sense sostre (EDAPSS) del Programa d’Abordatge Integral a les persones sense sostre del Departament de Programes d’Acció de Ciutat de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Badalona.

8 professionals.

Com accedir

A través de l’EDAPSS:

  • De forma directa: per telèfon o correu, o bé de forma presencial a l’edifici el Viver.
  • De forma indirecta: derivades a través d’altres serveis, entitats o ciutadania.

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 8 a 15 h

Dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19 h

Contacte

Tel.: 93 483 29 35

E-mail: sensesostre@badalona.cat

Adreça: Plaça de l’Assemblea Catalunya, 9-12 08911 Badalona (edifici el Viver)

ALTRES SERVEIS D’ACTUACIÓ DAVANT EL SENSELLARISME A BADALONA

Taula Sense Llar

Des de Taula Sense Llar de Badalona estem compromesos a treballar de forma coordinada en l’acompanyament i atenció als homes i dones que viuen al carrer. Fent sensibilització social i incidència política, amb l’objectiu de promoure els drets fonamentals de totes les persones.

Necessitats
bàsiques

Habitatge /
Allotjament

Serveis
complementaris

ALTRES SERVEIS D’ACTUACIÓ DAVANT EL SENSELLARISME A BADALONA

Taula Sense Llar

Des de Taula Sense Llar de Badalona estem compromesos a treballar de forma coordinada en l’acompanyament i atenció als homes i dones que viuen al carrer. Fent sensibilització social i incidència política, amb l’objectiu de promoure els drets fonamentals de totes les persones.

Necessitats
bàsiques

Habitatge /
Allotjament

Serveis
complementaris