Q

MÉS SERVEIS ↓

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Els serveis relacionats amb les serveis complementaris

Un consultori odontològic i serveis relacionats amb la inserció laboral i social de persones en situació de sense llar.

Servei odontològic SOPS

Servei odontològic SOPS | Taula sense llar de Badalona

Definició del servei

Consultori d’odontologia per a persones en risc d’exclusió social i sense recursos.

Què ofereix

Atenció bucodental bàsica a preu molt reduït.

A qui va adreçat

Persones usuàries de serveis socials.

Gestiona

La Fundació Acollida i Esperança mitjançant 3 professionals.

Com accedir

Per derivació d’una treballadora social que ha d’omplir la sol·licitud d’admissió online.

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Contacte

Tel.: 93 497 05 15

E-mail: sops@acollida.org

Web: https://www.acollida.org/serveis/sops/

Adreça: C/ de les Nou Cases, s/n, 08917 Badalona

Taller Sant Isidre

Taller Sant Isidre | Taula sense llar de Badalona

Definició del servei

Centre sòcio-ocupacional orientat a recuperar hàbits, relacionar-se amb altres persones i capacitar per realitzar feines productives.

Capacitat per a 15 persones.

Què ofereix

Un espai de trobada (matins de dilluns a divendres) on es realitzen diferents dinàmiques i activitats prelaborals encaminades a ocupar el temps de les persones participants i promoure una millora en la seva qualitat de vida.

Promou processos d’inclusió social, cultural i, si és possible, laboral. Ofereix experiències d’aprenentatge i millora de les competències bàsiques i transversals.

A qui va adreçat

Persones en situació de sensellarisme acompanyades per entitats socials del territori i que d’entrada no poden participar en programes d’inserció laboral. Es tracta de persones amb molt baix nivell d’ocupabilitat que necessiten treballar diferents aspectes de manera integral.

Gestiona

La Fundació Formació i Treball mitjançant 1 professional responsable del Servei, i el suport de l’equip tècnic de la Delegació de Formació i Treball de Badalona.

Com accedir

Fent sol·licitud directament a Formació i Treball, o per derivació d’entitats socials especialitzades. Es fa entrevista prèvia.

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9:30 a 13 h

Contacte

Fundació Formació i Treball – Delegació de Badalona

Tel.: 620 275 527

E-mail: evisuete@formacioitreball.org

Adreça: C/ Mora 23, 08918 Badalona

CET Mansol Projectes

CET Mansol Projectes | Taula sense llar de Badalona

Definició del servei

Empresa, qualificada com a Centre Especial de Treball, que ofereix llocs de feina a persones amb discapacitat en situació d’exclusió social.

Què ofereix

Llocs de treball i acompanyament social (actualment compta amb una plantilla de 35 persones treballadores).

A qui va adreçat

Persones amb certificat de discapacitat de mínim el 33%.

Gestiona

Mansol Projectes, de la Fundació Acollida i Esperança. L’equip d’estructura és de 5 professionals.

Com accedir

Mitjançant derivació d’una treballadora social, d’una prospectora laboral o enviant currículum a elenalopez@mansol.cat

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 8 a 15 h

Contacte

Tel.: 93 483 29 35

E-mail: mansol@mansol.cat

Web: www.mansol.cat 

Adreça: C/ Muntaner, s/n, 08917 Badalona

Assessorament jurídic

Assessorament jurídic | Taula sense llar de Badalona

Definició del servei

Servei d’assessorament jurídic gratuït

Què ofereix

Assessorament jurídic en temes d’indocumentació, processos de regularització, causes penals i qualsevol tema jurídic.

A qui va adreçat

Persones en situació irregular i en situació o risc de sensellarisme. També qualsevol persona en situació d’exclusió social.

Gestiona

Associació Noves Vies

Contacte

Tel.: 693 72 42 37

E-mail: associacio@novesvies.org

ALTRES SERVEIS D’ACTUACIÓ DAVANT EL SENSELLARISME A BADALONA

Taula Sense Llar

Des de Taula Sense Llar de Badalona estem compromesos a treballar de forma coordinada en l’acompanyament i atenció als homes i dones que viuen al carrer. Fent sensibilització social i incidència política, amb l’objectiu de promoure els drets fonamentals de totes les persones.

Atenció i
intervenció al carrer

Necessitats
bàsiques

Habitatge /
Allotjament

ALTRES SERVEIS D’ACTUACIÓ DAVANT EL SENSELLARISME A BADALONA

Taula Sense Llar

Des de Taula Sense Llar de Badalona estem compromesos a treballar de forma coordinada en l’acompanyament i atenció als homes i dones que viuen al carrer. Fent sensibilització social i incidència política, amb l’objectiu de promoure els drets fonamentals de totes les persones.

Atenció i
intervenció al carrer

Necessitats
bàsiques

Habitatge /
Allotjament