Q

MÉS SERVEIS ↓

NECESSITATS BÀSIQUES

Els serveis relacionats amb les necessitats bàsiques

On poden dormir, menjar, dutxar-se o rentar la roba persones en situació de sense llar. I també rebre acompanyament i orientació.

Centre diürn Folre

Centre diürn Folre Badalona

Definició del servei

Centre de dia per a l’acompanyament, la cura i el suport a les persones en situació de sense sostre i sense llar a Badalona. Vol ser un espai de referència per a aquestes persones, que a més de proveir algunes necessitats bàsiques, permeti establir vincles i relacions de confiança.

35 places

Què ofereix

Acompanyament social i cobertura de serveis bàsics d’higiene (dutxes i bugaderia), servei d’esmorzar i servei de consigna així com un espai de relació i activitats diàries.

A qui va adreçat

Persones majors d’edat en situació d’exclusió social, sense llar o residint en habitatges on no puguin cobrir les necessitats bàsiques. Sense ingressos econòmics o amb insuficiència per poder cobrir les seves necessitats de manera autònoma.

Gestiona

Sant Joan de Déu Serveis Socials.

4 professionals i 10 persones voluntàries.

Com accedir

  • A través de derivació i coordinació prèvia amb EDAPSS, SBAS, parròquies, CAP i d’altres serveis especialitzats. 
  • Per accés directe, acudint al recurs per iniciativa pròpia.

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 h

Contacte

Tel.: 673 192 982

E-mail: serveissocialsbarcelona.comunicacio@sjd.es

Web: https://www.sjdserveissocials-bcn.org/

Adreça: C/ Dos de Maig, 16 08911 Badalona

Espai d’alimentació i higiene 

Centre de pernocta Can Bofí Vell | Taula Sense Llar de Badalona

Definició del servei

Un espai per donar cobertura a les necesitats bàsiques d’alimentació i higiene de les persones amb drogodependències en situació de vulnerabilitat de les ciutats de Badalona i Santa Coloma de Gramenet.

 

Què ofereix

Atendre les necessitats més bàsiques d’higiene, alimentació, així com les socials i sanitàries de forma individualitzada.

Donar suport a les persones usuàries en el procés de canvi i actuar com pont facilitant l’accés a recursos socials i sanitaris de la ciutat.

Proporcionar a les persones usuàries un espai relacional i de descans en un ambient de seguretat i calma.

A qui va adreçat

Persones majors d’edat en situació d’extrema vulnerabilitat social amb problemes de drogodependències amb tractament i/o en actiu, amb carència total o parcial de recursos econòmics i sense xarxa social de suport.

Gestiona

ASAUPAM (Associació d’intervenció comunitària en drogues)

Dues professionals i dues persones voluntàries.

Com accedir

A través de derivació dels serveis de les ciutats.

Per accés directe, acudint al servei per iniciativa pròpia.

Horari d'atenció

Dilluns, dimecres i divendres de 10h a 14h.

Contacte

Tel.: 93 392 74 11

E-mail: ong@asaupam.cat 

Adreça: Avinguda Sanatori 13 local Santa Coloma de Gramenet 08923

Operació hivern

Operació hivern | Taula sense llar a Badalona

Definició del servei

Servei que s’activa en el període estacional de l’hivern (del 20 de desembre al 20 de març), on la baixada de temperatura i les condicions climàtiques són un factor de risc per a les persones que dormen al carrer.

Què ofereix

Atenció al Centre de pernocta de Can Bofí Vell de forma continuada, possibilitant la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació (esmorzar, dinar i sopar), la pernocta i la realització d’activitats educatives i lúdiques. Acompanyament a través d’un pla de treball individual.

A qui va adreçat

Persones majors de 18 anys que dormen i/o viuen al carrer.

Gestiona

L’equip de detecció i atenció a persones sense sostre (EDAPSS) del Programa d’abordatge integral a les persones sense llar del Departament de Programes d’Acció de Ciutat de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Badalona.

4 tècnics i 4 professionals de la Cooperativa Suara.

Com accedir

A través de l’EDAPSS:

  • De forma presencial a les dependències de l’edifici el Viver (de dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h).
    .
  • Mitjançant derivació per la Guàrdia Urbana o de la Xarxa de Salut (hospitalitzacions, rehabilitacions, emergències).

Horari d'atenció

El servei funciona les 24 hores al dia de dilluns a diumenge.

Contacte

Tel.: 93 483 29 35

E-mail: sensesostre@badalona.cat 

Adreça: Plaça de l’Assemblea Catalunya, 9-12 08911 Badalona (edifici el Viver)

Servei d’atenció Càritas

Servei d'atenció Càritas | Taula sense llar a Badalona

Definició del servei

Acollida i acompanyament de Càritas Diocesana de Barcelona i les diverses Càritas parroquials. Valoració del suport en la cobertura de necessitats bàsiques, orientació laboral i assessorament jurídic, en funció de la situació de cada persona i de si aquesta ha acceptat un procés d’acompanyament.

Què ofereix

Un espai d’escolta, informació, orientació, derivació i d’acompanyament.

A qui va adreçat

Persones majors d’edat en situació de sense llar.

Gestiona

Càritas Diocesana de Barcelona.

Com accedir

Sol·licitar entrevista d’atenció presencial o telefònicament.

Horari d'atenció

De gener a maig: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i dilluns i dimecres de 15 a 17:30 h

De juny a setembre: de dilluns a dijous de 9 a 14 h

Contacte

Tel.: 93 460 28 78 / 607 023 656

E-mail: mgarcia@caritas.barcelona

Adreça: C/ St. Marc 19, baixos, 08918 Badalona

ALTRES SERVEIS D’ACTUACIÓ DAVANT EL SENSELLARISME A BADALONA

Taula Sense Llar

Des de Taula Sense Llar de Badalona estem compromesos a treballar de forma coordinada en l’acompanyament i atenció als homes i dones que viuen al carrer. Fent sensibilització social i incidència política, amb l’objectiu de promoure els drets fonamentals de totes les persones.

Atenció i
intervenció al carrer

Habitatge /
Allotjament

Serveis
complementaris

ALTRES SERVEIS D’ACTUACIÓ DAVANT EL SENSELLARISME A BADALONA

Taula Sense Llar

Des de Taula Sense Llar de Badalona estem compromesos a treballar de forma coordinada en l’acompanyament i atenció als homes i dones que viuen al carrer. Fent sensibilització social i incidència política, amb l’objectiu de promoure els drets fonamentals de totes les persones.

Atenció i
intervenció al carrer

Habitatge /
Allotjament

Serveis
complementaris