Q

MÉS SERVEIS ↓

HABITATGE / ALLOTJAMENT

Els serveis relacionats amb l’habitatge i allotjament

Programa de pisos per a persones en situació de sense llar. Centre d’acollida per a persones amb VIH.

Centre d’acollida Can Banús

Centre d'acollida Can Banús | Taula sense llar a Badalona

Definició del servei

Llar residència per a persones amb VIH en situació d’exclusió social amb suport professional les 24 hores.

27 places

Què ofereix

Allotjament, cobertura de necessitats bàsiques (sostre, menjar, roba, medicaments), supervisió sanitària i acompanyament socioeducatiu.

A qui va adreçat

Persones amb VIH en situació d’exclusió social. Entre 18 i 65 anys.

Gestiona

Fundació Acollida i Esperança; mitjançant un equip de 19 professionals i 15 voluntaris.

Com accedir

Mitjançant derivació d’una treballadora social que ha d’omplir la sol·licitud d’admissió i entrevista prèvia.

Horari d'atenció

El servei està operatiu les 24h tot l’any. Per contactar-hi es pot fer de dilluns a divendres, de 9 a 17 h

Contacte

Tel.: 93 497 05 12

E-mail: canbanus@acollida.org

Web: www.acollida.org/serveis/can-banus/

Adreça: C/ Muntaner, s/n, 08917 Badalona

Programa pisos d’inclusió

Programa pisos d'inclusió | Taula sense llar a Badalona

Programa desenvolupat per diferents entitats de la Taula que treballen l’àmbit de l’habitatge oferint pisos d’inclusió a diferents perfils de persones sense sostre / llar.

Programa Cohabitatge (per a persones en situació de sense llar)

Definició del servei

Pisos d’inclusió per a persones en situació de sense llar.

Què ofereix

Lloguer d’habitacions amb dret a ús d’espais comuns en pisos compartits per a persones sense llar que estan al final del seu procés d’inclusió social, amb habilitats personals i socials i ingressos propis per accedir a un habitatge independent, però que continuen sense poder accedir al mercat públic ni privat de lloguer o relloguer d’habitacions degut als alts preus i als requisits d’accés excloents.

A qui va adreçat

Persones sense llar que estan al final del seu procés d’inclusió social, amb autonomia per a desenvolupar les activitats de la vida diària i ingressos mínims propis per accedir a un habitatge independent.

Gestiona

Fundació Mambré

Com accedir

Mitjançant derivació d’una entitat social o serveis socials municipals que ha d’omplir la sol·licitud d’admissió i entrevista prèvia.

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 9 a 17 h

Contacte

Tel.: 649 698 794

E-mail: fmambre@fundaciomambre.org

Projecte Enllaç (per a persones excarcerades)

Definició del servei

Pisos d’inclusió amb suport de baixa intensitat per a persones excarcerades o privades de llibertat.

Què ofereix

El projecte ofereix allotjament residencial temporal, en habitatges compartits, i suport social de baixa intensitat a l’habitatge.

A qui va adreçat

Destinats a persones excarcerades o privades de llibertat en situació d’exclusió social que no disposen de suport familiar o de xarxa relacional.

Gestiona

Fundació Mambré

Com accedir

mitjançant derivació d’alguna de les entitats socials implicades al projecte o dels serveis penitenciaris.

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 9 a 17 h

Contacte

Tel.: 667 347 370

E-mail: fmambre@fundaciomambre.org

Programa d’habitatge i SAVA (per a persones amb VIH i/o en situació d’exclusió)

Definició del servei

Pisos d’inclusió per a persones amb VIH en situació d’exclusió social.

Què ofereix

Allotjament temporal (18 mesos) en un pis compartit (Servei d’Habitatge) i acompanyament socioeducatiu (Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma, SAVA).

A qui va adreçat

Persones amb VIH en situació d’exclusió social amb ingressos econòmics periòdics -encara que siguin reduïts- i capacitat per viure de manera autònoma.

Gestiona

Fundació Acollida i Esperança

Com accedir

Mitjançant derivació d’una entitat social o serveis socials municipals que ha d’omplir la sol·licitud d’admissió i entrevista prèvia.

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 9 a 17 h (SAVA)

Contacte

Tel.: 680 484 215

E-mail: habitatge@acollida.org

Web: https://www.acollida.org/serveis/sava/

Adreça: C/ Magatzem, 108, 08911 Badalona

Programa d’Inclusió Bisbe Carrera (per a persones en situació de sense llar)

Definició del servei

Habitatges individuals i compartits per a persones en situació d’exclusió.

Què ofereix

Una llar d’ús compartit amb 3 places per joves en situació irregular + 25 apartaments d’ús individual. Acompanyament social.

A qui va adreçat

Persones en situació de sense llar. En relació a l’habitatge compartit, és un únic projecte destinat a persones joves en situació administrativa irregular, derivades per Càritas, Fundació Llegat Roca i Pi, Sant Joan de Déu Serveis Socials.

Gestiona

Sant Joan de Déu Serveis Socials

Com accedir

A través de derivació mitjançant l’informe tècnic de sol·licitud als habitatges del Programa d’Inclusió Bisbe Carrera.

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 08:30 a 19 h

Contacte

Tel.: 673 192 982

E-mail: serveissocialsbarcelona.comunicacio@sjd.es

Web: https://www.sjdserveissocials-bcn.org/ca/programa-inclusio-bisbe-carrera

Adreça: C/ Dos de Maig, 16, 08912 Badalona

ALTRES SERVEIS D’ACTUACIÓ DAVANT EL SENSELLARISME A BADALONA

Taula Sense Llar

Des de Taula Sense Llar de Badalona estem compromesos a treballar de forma coordinada en l’acompanyament i atenció als homes i dones que viuen al carrer. Fent sensibilització social i incidència política, amb l’objectiu de promoure els drets fonamentals de totes les persones.

Atenció i
intervenció al carrer

Necessitats
bàsiques

Serveis
complementaris

ALTRES SERVEIS D’ACTUACIÓ DAVANT EL SENSELLARISME A BADALONA

Taula Sense Llar

Des de Taula Sense Llar de Badalona estem compromesos a treballar de forma coordinada en l’acompanyament i atenció als homes i dones que viuen al carrer. Fent sensibilització social i incidència política, amb l’objectiu de promoure els drets fonamentals de totes les persones.

Atenció i
intervenció al carrer

Necessitats
bàsiques

Serveis
complementaris