QUI SOM

Taula Sense Llar

Constitució Taula Sense Llar de Badalona 2022

L’any 2017 es presenta públicament la Taula Sense Llar de Badalona, constituïda per la Regidoria de Serveis Socials en representació de l’Ajuntament de Badalona, responsable del funcionament dels serveis socials bàsics i dels tècnics municipals d’atenció a persones sense llar a la ciutat, i per un grup d’entitats badalonines que treballen des de fa anys en projectes d’acció social, particularment implicades en l’atenció a persones en situació d’alta vulnerabilitat habitacional i en risc d’exclusió social.

Constitució Taula Sense Llar de Badalona 2022

Actualment les entitats socials que formen part de la Taula Sense Llar de Badalona són:

Càritas Diocesana de Barcelona
Fundació Llegat Roca i Pi
Fundació Mambre
Fundació Acollida i Esperança
Creu Roja Barcelonès Nord
Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona
Asaupam
Asaupam

Des dels seus inicis, la Taula es fixa com a objectiu principal treballar de manera coordinada per abordar la realitat de les persones que viuen al carrer, en infrahabitatges o en altres situacions de vulnerabilitat habitacional, amb el repte final d’erradicar el sensellarisme a la ciutat.