Decàleg de reflexions amb motiu del Dia Mundial de les Persones Sense Llar

Notícies de Taula Sense Llar

29/11/2019

Lectura del Decàleg sobre el sensellarisme a la plaça de la Vila de BadalonaAmb motiu del Dia Mundial de Persones Sense Llar 2019, la Taula Sense Llar de Badalona va llegir el 28 de novembre aquest decàleg de reflexions sobre el sensellarisme a la Plaça de la Vila de la ciutat. La lectura va anar a càrrec d’Armand Soler, Defensor del ciutadà.

  1. La realitat del sensellarisme és un fenomen complex. Més enllà de la biografia particular de la persona que la pateix, cal denunciar les causes estructurals que la provoquen: pobresa, atur, manca d’habitatge, desigualtats socials. És important no culpabilitzar la persona i evitar idees preconcebudes i/o expressions que la deshumanitzin.

 

  1. Tota persona té dret a un habitatge digne.

 

  1. L’habitatge és un bé de primera necessitat i no hauria de quedar restringit a les lleis del mercat. Les pràctiques especulatives perjudiquen el dret a l’habitatge i cal evitar-les.

 

  1. L’infrahabitatge és també sensellarisme. Les barraques, els assentaments en naus o edificis i els pisos que no reuneixen les mínimes condicions d’habitabilitat són sensellarisme. I són també mostra d’una pobresa amagada alarmant.

 

  1. Cal promoure ja polítiques públiques que facin possible un parc d’habitatge social, que actualment és clarament insuficient.

 

  1. És imprescindible garantir l’accés a serveis bàsicsa les persones que viuen en aquests moments al carrer (menjar, dutxes, acompanyament…), especialment en els dies d’hivern.

 

  1. És necessari un recurs de primera atenció a la ciutat, que complementi els serveis actuals i que contribueixi a fer un seguiment de les persones i una derivació als recursos adequats.

 

  1. Com a Taula Sense Llar de Badalona ens comprometema seguir treballant tècnicament de forma coordinada en l’acompanyament i atenció als homes i dones que viuen al carrer. I a continuar fent sensibilització social i incidència política.

 

  1. Demanem també la implicació dels veïns i veïnes. Cal que tots plegats posem a l’agenda de la ciutat la realitat del sensellarisme. Continuarem convidant a participar als veïns i veïnes en els projectes i serveis que ja estan en funcionament, dins de l’àmbit del voluntariat.

 

Finalment demanem a tots els grups polítics del consistori la seva aportació per aconseguir entre tots i totes una millora en les polítiques socials i en l’accés a l’habitatge com a elements fonamentals per garantir la cohesió social que volem per a Badalona.

Si t’ha agradat, pots compartir a:

0 Comentaris

Enviar un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.